Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ռամաթ-լէքի

Դատավորաց 15:17
Ռամաթ-լէքի բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: