Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ռովդել

Հեսու 18:16
Ռովդել բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: