Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սաղաբին

Ունիկալ բառեր


Հեսու 19:42
Դատավորաց 1:35
Բ Թագավորաց 23:32
Ա Մնացորդաց 11:33
Սաղաբին բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: