Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սաղմոնա

Գործք Առաքելոց 27:7
Սաղմոնա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: