Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սաղմօն

Սաղմոս 68:14
Սաղմօն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: