Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սամիր

Ունիկալ բառեր


Հեսու 15:48
Դատավորաց 10:1
Դատավորաց 10:2
Ա Մնացորդաց 24:24
Սամիր բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: