Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սամօթրակէ

Գործք Առաքելոց 16:11
Սամօթրակէ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: