Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սասիմա

Հեսու 19:22
Սասիմա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: