Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սատիմ

Ունիկալ բառեր


Թվոց 25:1
Հեսու 2:1
Հեսու 3:1
Հովել 3:18
Միքիա 6:5
Սատիմ բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: