Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սարուհէն

Հեսու 19:6
Սարուհէն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: