Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սարօն

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 9:35
Ա Մնացորդաց 5:16
Ա Մնացորդաց 27:29
Երգ երգոց 2:1
Եսայիա 33:9
Եսայիա 35:2
Եսայիա 65:10
Սարօն բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: