Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սափոն

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 46:16
Թվոց 26:15
Հեսու 13:27
Սափոն բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: