Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեբամա

Ունիկալ բառեր


Թվոց 32:3
Թվոց 32:38
Հեսու 13:19
Եսայիա 16:8
Եսայիա 16:9
Երեմիա 48:32
Սեբամա բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: