Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեբոյիմ

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:19
Ծննդոց 14:2
Ծննդոց 14:8
Երկրորդ Օրինաց 29:23
Ա Թագավորաց 13:18
Նեեմիա 11:34
Ովսե 11:8
Սեբոյիմ բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: