Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեգովր

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 13:10
Ծննդոց 14:2
Ծննդոց 14:8
Ծննդոց 19:22
Ծննդոց 19:23
Ծննդոց 19:30
Երկրորդ Օրինաց 34:3
Եսայիա 15:5
Երեմիա 48:34
Սեգովր բառը հայտնաբերվել է 10 տեղում: