Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սելմօն

Ունիկալ բառեր


Դատավորաց 9:48
Բ Թագավորաց 23:28
Սելմօն բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: