Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սելքա

Ունիկալ բառեր


Երկրորդ Օրինաց 3:10
Հեսու 12:5
Հեսու 13:11
Ա Մնացորդաց 5:11
Սելքա բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: