Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեմարիմ

Հեսու 18:22
Բ Մնացորդաց 13:4
Սեմարիմ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: