Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեն

Ա Թագավորաց 7:12
Սեն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: