Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեփաթա

Բ Մնացորդաց 14:10
Սեփաթա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: