Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սեփաթ

Դատավորաց 1:17
Սեփաթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: