Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սէր

Հեսու 19:35
Սէր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: