Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սիլլա

Դ Թագավորաց 12:20
Սիլլա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: