Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սիրակուսա

Գործք Առաքելոց 28:12
Սիրակուսա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: