Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սիրա

Բ Թագավորաց 3:26
Սիրա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: