Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սիւրիա

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 4:24
Ղուկաս 2:2
Գործք Առաքելոց 15:23
Գործք Առաքելոց 15:41
Գործք Առաքելոց 18:18
Գործք Առաքելոց 20:3
Գործք Առաքելոց 21:0
Գործք Առաքելոց 21:3
Գաղատացիս 1:21
Սիւրիա բառը հայտնաբերվել է 9 տեղում: