Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սոկքով

Ա Թագավորաց 19:22
Սոկքով բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: