Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սուաղ

Ա Թագավորաց 13:17
Սուաղ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: