Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սուփ

Երկրորդ Օրինաց 1:1
Ա Թագավորաց 9:5
Ա Մնացորդաց 6:26
Սուփ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: