Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Տաբէթ

Դատավորաց 7:22
Տաբէթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: