Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Տէլէմ

Ունիկալ բառեր


Հեսու 15:24
Եզրաս 10:24
Տէլէմ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: