Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Տիգրիս

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 2:14
Դանիել 10:4
Տիգրիս բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: