Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Տիւրոս (1 - 10 / 65)

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 11:21
Մատթեոս 11:22
Մատթեոս 15:21
Մարկոս 3:8
Մարկոս 7:24
Մարկոս 7:31
Ղուկաս 6:17
Ղուկաս 10:13
Ղուկաս 10:14
Գործք Առաքելոց 12:20
Տիւրոս բառը հայտնաբերվել է 65 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 65
Հաջորդ
Վերջ