Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փասգա

Թվոց 21:20
Թվոց 23:14
Երկրորդ Օրինաց 3:27
Երկրորդ Օրինաց 34:1
Փասգա բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: