Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փարուիմի

Բ Մնացորդաց 3:6
Փարուիմի բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: