Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փարպար

Ա Մնացորդաց 26:18
Փարպար բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: