Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փարփար

Դ Թագավորաց 5:12
Փարփար բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: