Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փելօն

Ա Մնացորդաց 11:27
Ա Մնացորդաց 11:36
Ա Մնացորդաց 27:10
Փելօն բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: