Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փիսոն

Ծննդոց 2:11
Փիսոն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: