Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փոգովր

Ունիկալ բառեր


Թվոց 23:28
Թվոց 25:18
Թվոց 31:16
Հեսու 22:17
Փոգովր բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: