Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Փռիւգիա

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 2:10
Գործք Առաքելոց 16:6
Գործք Առաքելոց 18:23
Փռիւգիա բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: