Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քաբովր

Ունիկալ բառեր


Դ Թագավորաց 17:6
Դ Թագավորաց 18:11
Ա Մնացորդաց 5:26
Քաբովր բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: