Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քաբօղ

Հեսու 19:27
Գ Թագավորաց 9:13
Քաբօղ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: