Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քաղանէ

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:10
Եսայիա 10:9
Ամովս 6:2
Քաղանէ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: