Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քաղան

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:11
Ծննդոց 10:12
Քաղան բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: