Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քաղդէա (1 - 10 / 94)

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 7:4
Ծննդոց 11:28
Ծննդոց 11:31
Ծննդոց 15:7
Դ Թագավորաց 24:2
Դ Թագավորաց 25:4
Դ Թագավորաց 25:5
Դ Թագավորաց 25:10
Դ Թագավորաց 25:13
Դ Թագավորաց 25:24
Քաղդէա բառը հայտնաբերվել է 94 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 94
Հաջորդ
Վերջ