Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քաննէ

Եզեկիել 27:23
Քաննէ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: