Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քասիփիա

Եզրաս 8:17
Քասիփիա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: