Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քարքամիս

Ունիկալ բառեր


Բ Մնացորդաց 35:20
Եսայիա 10:9
Երեմիա 46:2
Քարքամիս բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: