Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քեսաղօն

Հեսու 15:10
Քեսաղօն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: